Samen van waarde

11 studenten ontvangen diploma NNCZ HBO-V opleiding

In september 2019 startte de NNCZ in samenwerking met de LOI in Hoogeveen met een eigen HBO-V opleiding. Inmiddels is de opleiding een groot succes en ontvangt de 1e lichting studenten (maar liefst 11!) op 30 januari hun diploma bij het Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos in Hoogeveen.  

Er is landelijk een groot tekort aan zorgmedewerkers, waaronder hbo-verpleegkundigen, en in de toekomst nemen deze tekorten alleen maar toe. Al sinds jaar en dag moeten geïnteresseerde medewerkers voor een hogere beroepsopleiding naar Zwolle of  Groningen. Daar wilde de NNCZ verandering in brengen, ook Hoogeveen verdient hbo-onderwijs, aldus de NNCZ. Zo startte in 2019 de eigen HBO V-opleiding in samenwerking met de LOI; een deeltijdstudie gericht op medewerkers die al volop in een dienstverband in de praktijk werkzaam zijn. Het betreffen zowel medewerkers vanuit de NNCZ als een klein aantal van andere organisaties, waarbij er ook sprake is van meerdere werkvelden binnen de lesgroep, met naast ouderenzorg ook ziekenhuiszorg en ondersteuning bij huisartsenzorg. Eens in de twee à drie weken hebben de studenten een lesdag in het Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos, volgen zij een stevig programma aan zelfstudie en kunnen de deelnemers terugvallen op een leercoach. Na 2,5 jaar kunnen de deelnemers hun diploma in de wacht slepen. 

Roeli Mossel: “Ik ben zeer verheugd over de belangstelling voor de opleiding. We zijn positief verrast en vinden het fijn om te merken dat er in onze organisatie, in onze werkgebieden in Drenthe en Groningen, zoveel medewerkers belangstelling tonen om zich professioneel te versterken. Dat hebben we ook nodig om door te ontwikkelen, om ook de toename van zorgvragers met een grote mate van complexiteit van zorgvragen nu en in de toekomst beter op te kunnen vangen.” In mei 2023 is de diplomering van de 2e groep HBO-V studenten. Tevens zal er in het voorjaar 2023 een derde NNCZ HBO-V opleiding starten in Hoogeveen. Ook hiervoor zijn medewerkers van collega organisaties uit de buurt uitgenodigd.

De HBO-V opleiding die de NNCZ aanbiedt, kan worden aangemerkt als één van de initiatieven waarmee de NNCZ bijdraagt  aan een toekomstbestendige professionalisering van persoonsgerichte dienstverlening en zorg voor de inwoners van dorpen en wijken in Groningen en Drenthe. De NNCZ heeft de ambitie om steunend te zijn aan gemeenschappen die zo prettig en gezond mogelijk willen samenleven. De inzet is dat organisaties daarvoor voldoende én voldoende gekwalificeerde medewerkers hebben. De NNCZ wil hier graag samen met anderen (collega-organisaties, overheden, onderwijs en vooral inwoners van dorpen en wijken) een bijdrage leveren aan een aangenaam woon- en leefklimaat en daarmee ook aan een nuttig vestigingsklimaat.  

De diploma-uitreiking op 30 januari was een feestelijke bijeenkomst waarbij ook familie van de studenten was uitgenodigd. Docenten Kika Stijger en Diana van Heusden van de LOI hebben de diploma’s officieel overhandigd na toespraken van Roelof Bisschop, wethouder van de gemeente Hoogeveen, en Roeli Mossel, directeur-bestuurder van de NNCZ. 

Foto: acht van de elf gediplomeerden en docent Diana van Heusden